PUBLIC RELATIONS

Opracowano ponad 2000 definicji public relations. My skutecznie wykreujemy pozytywny wizerunek społeczny każdej firmy, instytucji, jednostki samorządowej, a także osoby – prezesa, polityka, artysty.

„Mo-Ja” Multimedia przygotowuje i realizuje:

- strategie informacyjno- promocyjne
- konferencje prasowe
- eventy
- corporate identity
- wydawnictwa
- szkolenia z zakresu PR

Przykładowe zrealizowane projekty:

- Grupa Wydawnicza Bauer (konferencja prasowa)
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A w Kamiennej Górze (strategia informacyjna, konferencje prasowe, eventy, współpraca z mediami, agencjami informacyjnymi, samorządami oraz Ministerstwem Gospodarki)
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze (corporate identity)
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce (strategia informacyjno- promocyjna, konferencje prasowe, eventy, wydawnictwa, współpraca z mediami, agencjami informacyjnymi, samorządami)
- PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu (cykl wykładów i ćwiczeń)